Bijtellling en belastingdienst

Als u jaarlijks niet meer dan 500 privékilometers met de auto van de zaak rijdt, hoeft uw werkgever niets bij uw loon te tellen voor het privégebruik. U moet als bestuurder als bewijs een sluitende (en controleerbare) rittenregistratie te overleggen aan de Belastingdienst.

Eisen rittenregistratie

In de rittenregistratie moet u het volgende vermelden:

 • het merk van de auto
 • het type van de auto
 • het kenteken van de auto
 • de periode waarin u de auto tot uw beschikking hebt
 • de ritgegevens 
  • de datum
  • de begin- en eindstand van de kilometerteller
  • het adres van vertrek en het aankomstadres. 
  • de route die u hebt gereden, als u niet de meest gebruikelijke route hebt genomen
  • of het een privérit is of een zakelijke rit
  • de privé-omrijkilometers als u tijdens dezelfde rit zakelijke kilometers en privékilometers rijdt

Rittenregistratie op Kalenderjaarbasis

Het kan voorkomen dat u niet het hele kalenderjaar een auto van de zaak tot uw beschikking hebt. De belastingdienst rekent het aantal privékilometers uit op "kalenderjaarbasis". Dat wil zeggen: omgerekend naar een heel kalenderjaar. 

Rittenregistratie op Kalenderjaarbasis

Op kalenderjaarbasis wil zeggen: omgerekend naar een heel kalenderjaar. Hieronder staan enkele voorbeelden waarin het loon per maand wordt uitbetaald.

U hebt de auto niet het hele kalenderjaar

In dit geval moet uw werkgever het aantal privékilometers dat u met de auto hebt gereden, herleiden tot het aantal privékilometers dat u er in een heel kalenderjaar mee gereden zou hebben.

Voorbeeld: U hebt van 1 januari tot en met 31 maart een auto van de werkgever. U rijdt in die periode 100 privékilometers. Omgerekend naar een heel kalenderjaar zou u 12/3 x 100 = 400 privékilometers rijden. Omdat u op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 privékilometers rijdt, hoeft uw werkgever geen bijtelling bij uw loon te tellen.

Meer dan 500 privékilometers?

Rijdt u met een auto van de zaak meer dan 500 privékilometers in een kalenderjaar? Dan wordt er afhankelijk van het betreffende voertuig een percentage van 14, 20 of 25% van de cataloguswaarde van het voertuig opgeteld bij het inkomen van de werknemer. Deze belastingverhogende maatregel wordt maandelijks verrekend met de loonbelasting van de werknemer.

De hoogte van het percentage bijtelling hangt af van het moment waarop het kenteken voor uw auto  is afgegeven en hoe milieuvriendelijk uw deze is.

Meer weten over onze diensten?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo speodig mogelijk contact met u op.

Informatie